Idź do treści

Ograniczniki

prawo

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, pojazdy uczestniczące w ruchu mają być zbudowane, wyposażone i utrzymane w taki sposób, aby:

1. Autobusy były używane na drogach tylko wtedy, jeśli są wyposażone w urządzenia ograniczające prędkość, ustawione w taki sposób, aby nie można było przekroczyć prędkości 100 km/h
2. Samochody ciężarowe, Ciągniki samochodowe, Samochody specjalne były używane na drogach tylko wtedy, jeśli są wyposażone w urządzenie ograniczające prędkość, ustawione w taki sposób, aby ich prędkość nie mogła przekroczyć 90 km/h

Wymagania te mają swoje odstępstwa i nie dotyczą pojazdów:

1. Specjalnych lub używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego , Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2. Zabytkowych.
3. Nierozwijających, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż ww. punktach.
4. Używanych do prowadzenia badań naukowych na drogach.
5. Przeznaczonych wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.
6. Pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1988r.
7. Autobusów o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 10000 kg zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 2001r.
8. Samochodów ciężarowych maksymalnej masie całkowitej większej niż 3500 kg, ale nie przekraczającej 12000 kg zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 2001r.
9. Ciągników samochodowych maksymalnej masie całkowitej większej niż 3500 kg, ale nie przekraczającej 12000 kg zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 2001r.
10. Samochodów specjalnych maksymalnej masie całkowitej większej niż 3500 kg, ale nie przekraczającej 12000 kg zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 2001r.
11. Samochodów ciężarowych o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500kg.
12. Ciągników samochodowych o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500kg.
13. Samochodów specjalnych samochodowych o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500kg.

Nasza firma zajmuje się montażem ograniczników prędkości firmy ELSON Truck-Cruise. Wystawiamy również zaświadczenia wraz z naklejką informacyjną do montowanych przez nas ograniczników. Orientacyjny koszt montażu podstawowej wersji ogranicznika wynosi:


1500 PLN (netto)

Powrót do treści | Wróć do menu głównego